Wednesday, April 13, 2011

dari Putrajaya ke Petrajaya

16 April 2011 ini akan menyaksikan satu peralihan kuasa sama ada mahu atau tidak. Pimpinan yang sedia ada perlu aku apabila kuasa rakyat dijadikan sandaran dalam pemilihan pimpinan kerajaan Sarawak yang baru. Masyarakat Sarawak yang semakin sedar akan keperluan dan kepentingan politik tidak ketinggalan dalam menyuarakan pendapat mereka untuk perhatian mereka yang berkuasa. Perkara yang paling penting sekali ialah semua pucuk pimpinan negara turun beramai-ramai ke Sarawak. Tugasan di Putrajaya ditinggalkan sebentar bagi memeriahkan suasana di Petrajaya. 


No comments:

Post a Comment